Giai đoạn 1
– Số 1: Cho bé 0-6 tháng
– Số 3: Cho bé 6-12 tháng
– Số 1+: Cho bé 12-24 tháng
– Số 2+: Cho bé từ 24 tháng

Sữa Aptamil số 1
Sữa Aptamil số 1
Sữa Aptamil số 3 - cho bé từ 6 -12 tháng
Sữa Aptamil số 3
Sữa Aptamil 1+ Anh
Sữa Aptamil số 1+
Sữa Aptamil số 2+, sữa dành cho bé từ 2 tuổi
Sữa Aptamil số 2+

Giai đoạn 2
– Số 1: Cho bé 0-6 tháng
– Số 3: Cho bé 6-12 tháng
– Số 1-2: Cho bé 12-24 tháng
– Số 2-3: Cho bé từ 24 tháng

Sữa Aptamil Anh số 1 - Mẫu mới - Dành cho bé từ 0-6 tháng
Sữa Aptamil Anh số 1
Sữa Aptamil Anh số 3 - Mẫu mới - Dành cho bé từ 6 - 12 tháng
Sữa Aptamil Anh số 3
Sữa Aptamil Anh số 1+ - Mẫu mới - Dành cho bé từ 1-2 tuổi
Sữa Aptamil Anh số 1+
Sữa Aptamil Anh số 2+ - Mẫu mới - Dành cho bé từ 2-3 tuổi
Sữa Aptamil Anh số 2+

Giai đoạn 3
– Số 1: Cho bé 0-6 tháng
– Số 3: Cho bé 6-12 tháng
– Số 1-2: Cho bé 12-24 tháng
– Số 2-3: Cho bé từ 24 tháng

Sữa Aptamil Anh số 1 (từ 0-6 tháng)
Sữa Aptamil Anh số 1
Sữa Aptamil Anh số 2 (từ 6-12 tháng)
Sữa Aptamil Anh số 2
Sữa Aptamil Anh số 3 (từ 1-2 tuổi)
Sữa Aptamil Anh số 1-2
Sữa Aptamil Anh số 4 (từ 2-3 tuổi)
Sữa Aptamil Anh số 2-3

GIAI ĐOẠN HIÊN TẠI – 2015

– Số 1: Cho bé 0-6 tháng
– Số 2: Cho bé 6-12 tháng
– Số 3: Cho bé 12-24 tháng
– Số 4: Cho bé từ 24 tháng

Sữa Aptamil Anh số 1 (từ 0-6 tháng)
Sữa Aptamil Anh số 1
Sữa Aptamil Anh số 2 (từ 6-12 tháng)
Sữa Aptamil Anh số 2
Sữa Aptamil Anh số 3 (từ 1-2 tuổi)
Sữa Aptamil Anh số 3
Sữa Aptamil Anh số 4 (từ 2-3 tuổi)
Sữa Aptamil Anh số 4

CÁC BÀI CÙNG CHUYÊN MỤC

Các loại sữa aptamil – Review sữa aptamil
Tại sao sữa Aptamil Úc lại đắt?
Aptamil Essensis của nước nào
Tại sao aptamil úc lại made in new zealand
Cách pha sữa aptamil úc số 2
Kinh nghiệm khi lựa chọn sữa Aptamil cho bé
Hướng dẫn cách pha sữa Aptamil bằng video chuẩn nhất
Chế độ dinh dưỡng cho trẻ thông minh
Sữa Aptamil Anh nhiễm nhôm – không đáng lo ngại!
Tất cả sản phẩm sữa Karicare đều an toàn