Hiện tại S26 Gold Úc đã ra mẫu mới (cả 4 số là 1-2-3-4). Đối với mẫu cũ, các số 1-2-3-4 đều đươc sản xuất tại Singapore (Made in Singapore for…)

Mẫu mới đã thay đổi với các đặc điểm sau:
Số 1 & 2: được sản xuất tại New Zealand (ghi rõ Made in New Zealand trên nắp và trên vỏ hộp)

Sữa S26 MẪU MỚI với dòng chữ MADE IN NEW ZEALAND trên vỏ hộp (với số 1 & 2)

Sữa S26 MẪU MỚI với dòng chữ MADE IN NEW ZEALAND trên vỏ hộp (với số 1 & 2)


Số 3 & 4: được sản xuất tại ÚC (ghi rõ MADE IN AUSTRALIA trên nắp và trên vỏ hộp)
Sữa S26 MẪU MỚI với dòng chữ MADE IN AUSTRALIA trên vỏ hộp (với số 3 &4)

Sữa S26 MẪU MỚI với dòng chữ MADE IN AUSTRALIA trên vỏ hộp (với số 3 &4)

Sữa S26 mẫu mới (số 3 & 4) nắp hộp có dán tem MADE IN AUSTRALIA

Sữa S26 mẫu mới (số 3 & 4) nắp hộp có dán tem MADE IN AUSTRALIA

Hiện tại, các sản phẩm MẪU MỚI số 1-2-3-4 đã có tại Shop Sóc Quậy để phục vụ các bé.

Xem thêm tại: Sữa S26 Gold Úc


CÁC BÀI CÙNG CHUYÊN MỤC