Thông tin tài khoản - Shop Sóc Quậy
    Chương trình hợp tác cộng tác viên >>>

Vietcombank
Tên TK: Trương Thị Hồng Thu
Số TK: 0011 0011 83128
Nơi mở TK: Vietcombank Hội Sở

Techcombank
Tên TK: Bùi Tiến Trung
Số TK: 1052 01309 84012
Nơi mở TK: Techcombank Chương Dương

BIDV
Tên TK: Trương Thị Hồng Thu
Số TK: 1501 0000 497304
Nơi mở TK: BIDV chi nhánh Bắc Hà Nội

AgriBank
Tên TK: Bùi Tiến Trung
Số TK: 1220 2051 85737
Nơi mở TK: AgriBank chi nhánh Long Biên